Banedanmark

Flera branscher

16 följare

I Banedanmark er det mennesker, der skaber resultater.

Om Banedanmark

Banedanmark, det er os med jernbanen, du ved skinner, køreledninger, signaler. Uden os, ville der slet ikke være skinner at køre på. Det er os, der har ansvaret for, at både passager- og godstog kan komme rundt i landet - det er os, der styrer togtrafikken og det er vores medarbejdere der informerer om togtrafikken på skærmene og som du kan høre i højtalerne på stationerne.

Populära jobb

Arbejde hos Banedanmark

Vi er en arbejdsplads præget af faglig bredde og diversitet – fra svejseren i sporet til ingeniøren i anlægsprojektet til regnskabsmedarbejderen i Økonomi. Derfor ser vi det ikke kun som en styrke, men også som en nødvendighed, at lægge vægt på mangfoldighed, når vi ansætter nye medarbejdere. Mangfoldighed er for os både forskel i værdier, baggrund, uddannelse, køn, alder, kultur mv.

Alle skal arbejde sammen og byde ind med deres kompetencer, for at vi lykkes med at nå vores ambitiøse mål. Vi har brug for forskellige perspektiver og tilgange for at finde den optimale fremgangsmåde i en given situation, og vi udvikler os kun, hvis vi hele tiden bliver udfordret på den måde, vi arbejder på. Derfor er mangfoldighed en nødvendighed og et grundvilkår i Banedanmark.

I Banedanmark ved vi, at vi varetager en vigtig samfundsopgave, hvilket både bidrager til en fælles selvforståelse men også giver den enkelte medarbejder følelsen af at have et meningsfuldt arbejde. Mange nye medarbejdere siger, at de sjældent har oplevet en virksomhed, hvor medarbejderne brænder så meget for at levere et godt produkt og få togene til at køre til tiden.

Karrieremuligheder

Vi har overordnet fokus på fire karriereveje. Det er op til dig som medarbejder hvordan du vil arbejde med din karriereudvikling - om du vil blande vejene eller om du vil gå koncentreret efter et fast defineret mål. De fire karriereveje:

  • Projektledervejen
  • Ledervejen
  • Specialistvejen
  • Underviservejen.